Equipo Directivo

Director JOSE LUIS SALAZAR ROLDÁN DE ARANGUIZ
zuzendaria@ekialdea.com
Jefa de estudios LOINAZ MENDIGUREN ELIZEGI
loinazmendiguren@ekialdea.com
Secretario JOSE LUIS GAMBRA GAMBRA
joseluisgambra@ekialdea.com
Subdirector CARMEN DIGON SAAVEDRA
carmendigon@ekialdea.com
Subjefe de estudios TERESA ALONSO RODRIGUEZ
terealonso@ekialdea.com
Subsecretaria MARI LO TRIGO SABANDO marilotrigo@ekialdea.com

Fecha de actualización: 11-07-2019