1. Batxilergoa. Zientziak (LOMCE)

1. Batxilergoa. Giza eta Gizarte Zientziak (LOMCE)

BATXILERGOA. GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK - 1. maila
 Enborreko orokorrak eta espezifikoak
 Orduak
   Gaztelania eta Literatura
Euskara eta Literatura
Ingelesa I

Filosofia

Gorputz Hezkuntza

3
3

3

3

2
 Enborreko jakintzagaiak aukeratzeko (bloke bat aukeratu)  
 1. BLOKEA 2. BLOKEA 3. BLOKEA  4. BLOKEA
Latina I
Grekoa I
Historia Garaikidea
Latina I
Historia Garaikidea

Literatura Unibertsala
Giza Matematika I
Ekonomia

Historia Garaikidea
Giza Matematika I
Ekonomia
Literatura Unibertsala
4
4

4
 Jakintzagai Espezifikoak (bi aukeratu behar)
 
   Kultura Zientifikoa
Marrazkekta Artistikoa
Musikaren Hizkuntza eta Praktika
Frantsesa IV
Alemana IV

Informazio eta Komunikazio Teknologiak I
Erlijioa

Enborreko aukerako beste jakintzagai bat

4

4

GUZTIRA 34