Edukira joan
EU ES

1. Batxilergoa. Zientziak (LOMCE)

1. Arte Batxilergoa (LOMCE)

1. Batxilergoa. Giza eta Gizarte Zientziak (LOMCE)

BATXILERGOA. GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK - 1. maila
 Enborreko orokorrak eta espezifikoak
 Orduak
   Gaztelania eta Literatura
Euskara eta Literatura
Ingelesa I

Filosofia

Gorputz Hezkuntza

3
3

3

3

2
 Enborreko jakintzagaiak aukeratzeko (bloke bat aukeratu)  
 1. BLOKEA 2. BLOKEA 3. BLOKEA  4. BLOKEA
Latina I
Grekoa I
Historia Garaikidea
Latina I
Historia Garaikidea

Literatura Unibertsala
Giza Matematika I
Ekonomia

Historia Garaikidea
Giza Matematika I
Ekonomia
Literatura Unibertsala
4
4

4
 Jakintzagai Espezifikoak (bi aukeratu behar)
 
   Kultura Zientifikoa
Marrazkekta Artistikoa
Musikaren Hizkuntza eta Praktika
Frantsesa IV
Alemana IV

Informazio eta Komunikazio Teknologiak I
Erlijioa

Enborreko aukerako beste jakintzagai bat

4

4

GUZTIRA 34

 

2. Batxilergoa. Zientziak (LOMCE)

BATXILERGOA. ZIENTZIAK - 2. maila
 Enborreko orokorrak eta espezifikoak
 Orduak
   Gaztelania eta Literatura II
Euskara eta Literatura II
Ingelesa II

Espainiako Historia
Matematika II

3
3

3

4
4
 Enborreko jakintzagaiak aukeratzeko
 
 1. BLOKEA  2. BLOKEA . BLOKEA
Fisika
Kimika
Kimika
Biologia
Fisika
Marrazketa Teknikoa II
4
4
 Jakintzagai Espezifikoak (bi aukeratu behar)
 
   Industri Teknologia II
Lur eta Inguru Zientziak
Psikologia

Informazio eta Komunikazio Teknologiak II

Frantsesa V
Alemana V

Enborreko aukerako beste jakintzagai bat

4

4

GUZTIRA 33

 

2. Arte Batxilergoa (LOMCE)

2. Batxilergoa. Giza eta Gizarte Zientziak (LOMCE)

© IES Ekialdea BHI
Telefonoa: 945187062 | Telefonoa: 945187064
010330aa@hezkuntza.net | 010330ab@hezkuntza.net