Hezkidetza

Hezkidetza

Hezkidetza ikasleak berdintasun eta aniztasunezko hezkuntza-eredua da, pertsonak sexu, jatorri edo bestelako diskriminaziorik gabe hezten dituena, eskola inklusiboa lortze aldera. Horretarako ez da aski eskolako praktika formaletatik diskriminazioa ezabatzea, beharrezkoa baita ideologia diskriminatorio eta esklusiboa ere, askotan begi bistakoak ez diren jokabideak, guztiz baztertzea.

Ekialdean Hezkidetzarekin loturiko ondorengo dokumentuak ditugu: