Zuzendaritza

Kargua Izen-abizenak Posta elektronikoa
Zuzendaria ELENA FERNÁNDEZ DE RETANA zuzendaria@ekialdea.com
Ikasketaburua AINARA IRIGORAS ALZOLA ikasketaburua@ekialdea.com
Idazkaria JOSE LUIS GAMBRA GAMBRA joseluisgambra@ekialdea.com
Zuzendariordea MARIA GANZABAL ARESO mariaganzabal@ekialdea.com
Ikasketaburu-ordea TERESA ALONSO RODRIGUEZ terealonso@ekialdea.com