Zuzendaritza

Kargua Izen-abizenak Posta elektronikoa
Zuzendaria ELENA FERNÁNDEZ DE RETANA zuzendaria@ekialdea.com
Ikasketaburua AINARA IRIGORAS ALZOLA ikasketaburua@ekialdea.com
Idazkaria JOSE LUIS GAMBRA GAMBRA idazkaria@ekialdea.com
Zuzendariordea KORO IRAZUSTABARRENA GENAUT zuzendariordea@ekialdea.com
Ikasketaburu-ordea IURGI ALONSO LAMARIANO ikasketaburuordea@ekialdea.com
Idazkari-ordea IMANOL URRETAVIZCAYA VELAZ idazkariordea@ekialdea.com