Zuzendaritza

Kargua Izen-abizenak Posta elektronikoa
Zuzendaria Mª ÁNGELES FZ. DE BASTIDA zuzendaria@ekialdea.com
Ikasketaburua ELENA FERNÁNDEZ DE RETANA ikasketaburua@ekialdea.com
Idazkaria JOSE LUIS GAMBRA GAMBRA joseluisgambra@ekialdea.com
Zuzendariordea MARIA GANZABAL ARESO mariaganzaba@ekialdea.com
Ikasketaburu-ordea TERESA ALONSO RODRIGUEZ terealonso@ekialdea.com
Idazkari-ordea MARI LO TRIGO SABANDO marilotrigo@ekialdea.com